Mindennapjaink

Lehetőségek

 
Óvodánk a Nevelési – Pedagógiai Programban megjelölt tevékenységek és a hitre nevelés mellett (mely fő profilunk) az érdeklődő, tehetséges gyermekek számára tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásokat szervez:

 

Ovi-foci

Szilvási István edző bácsi heti két alkalommal igyekszik gyermekeinket a futball rejtelmeibe bevezetni. Irányításával intézményünk részt vesz a Bozsik és Intézményi Programban egyaránt.

Sakk

Lehetőséget biztosítunk a sakk, mint logikát fejlesztő játék megszerettetésére. Heti rendszerességgel zajlanak a foglalkozások dr. Szepesi Andrásné Ida néni vezetésével.

Klasszikus balett foglalkozásokon is részt vehetnek gyermekeink, ahol Jaczkó Szilvia balett oktató igyekszik gyermekeinket megismertetni ennek a csodálatos mozgásformának az alapjaival.

Néptánc

Nagy sikere van óvodánkban a néptánc foglalkozásoknak is, ahol Fabu Bettina néptánc oktató tanítja a gyermekeket az alapokra.

Úszás - vízhez szoktatás

Iskolánkban nagyon szép uszoda üzemel és mi abban a kivételezett helyzetben vagyunk, hogy iskolánk tanár nénije Zsohár Ádám igyekszik megszerettetni a vizet gyermekeinkkel.

Óvodánk pedagógusa, Lengyel Csilla a meseterápia segítségével próbálja oldani a gyermekekben felgyülemlett feszültséget és a nagyobbak a Szó-kép-tár segítségével készülhetnek az iskolás évekre.

A logopédiai foglalkozások Fosztó Andrea vezetésével zajlanak, aki heti három alkalommal igyekszik javítani az iskolába készülők beszédhibáit.

Külön hangsúlyt fektetünk gyermekeink komplex iskolai előkészítésére. Ha szükséges, felkészült óvodapedagógusaink segítségével elvégezzük a részképességek vizsgálatát, hogy az iskolába készülők célzott fejlesztésben részesülhessenek.

Az esetleges problémák megoldásában óvodapszichológus segíti az óvodapedagógusok munkáját.

Heti rend

A heti rend szervezése a tevékenységek változatos biztosításával, az óvodapedagógusok módszertani szabadságának lehetőségeivel valósul meg.
 • Hét eleji lelki útravaló
 • Lelki percek
 • Mindennapos mozgás
 • Mozgás
 • Mozgásos játék
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Külső, teremtett világ tevékeny megismerése
 • Verselés, mesélés
 • Matematikai tartalmú tapasztalatok

Napirend

A Szent Miklós Óvoda hagyományait, a helyi adottságokat és az itt dolgozó óvodapedagógusok attitűdjét is figyelembe véve rugalmasan valósítjuk meg a szervezeti és időkereteket.

07:00 - 7:30-ig


07:00 - 12:00-ig

Összevont csoportok

 

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Szabad játék, párhuzamosan is tervezett, differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban.

Lelki percek-hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése.

Mindennapos, frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás (teremben, tornateremben vagy szabadban).

Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és tervezetten szervezett formában.

Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn.

Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján.

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

Étkezés előtti ima.

Tízórai (középső és nagycsoportban folyamatosság óvodapedagógusi igény szerint).

Étkezés utáni ima.

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

Tevékenységekben megvalósuló tanulás:

 • verselés, mesélés
 • ének, zene, énekes játék gyermektánc
 • rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
 • mozgás
 • a teremtett világ tevékeny megismerése
 • matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

12:00 - 15:00-ig

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Pihenés.

15:00 - 18:00-ig17:00 - 18:00-ig

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők érkezéséig.
 

 

Ügyelet