Mindennapjaink

Lehetőségek

 
Óvodánk a Nevelési – Pedagógiai Programban megjelölt tevékenységek és a hitre nevelés mellett (mely fő profilunk) az érdeklődő, tehetséges gyermekek számára tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásokat szervez:

 

Ovi-foci

Szilvási István edző bácsi heti két alkalommal igyekszik gyermekeinket a futball rejtelmeibe bevezetni. Irányításával intézményünk részt vesz a Bozsik és Intézményi Programban egyaránt.

Sakk

Lehetőséget biztosítunk a sakk, mint logikát fejlesztő játék megszerettetésére. Heti rendszerességgel zajlanak a foglalkozások dr. Szepesi Andrásné Ida néni vezetésével.

Klasszikus balett foglalkozásokon is részt vehetnek gyermekeink, ahol Jaczkó Szilvia balett oktató igyekszik gyermekeinket megismertetni ennek a csodálatos mozgásformának az alapjaival.

Zeneovi

A Muzsika Zeneiskola tanára, Maródi Tímea minden héten énekes, zenés foglalkozásokat tart gyermekeinknek, kiegészítve ezzel a délelőtti ének, zene, énekes játék, gyermektánc foglalkozásokat.

Nagy sikere van óvodánkban a néptánc foglalkozásoknak is, ahol Oszlánszki Patrik néptánc oktató, a Fölszállott a páva szóló- és páros kategóriájának győztese tanítja a gyermekeket az alapokra.

Úszás - vízhez szoktatás

Iskolánkban nagyon szép uszoda üzemel és mi abban a kivételezett helyzetben vagyunk, hogy iskolánk tanár nénije Szabóné Kaluha Anita igyekszik megszerettetni a vizet gyermekeinkkel.

Óvodánk pedagógusa, Lengyel Csilla a meseterápia segítségével próbálja oldani a gyermekekben felgyülemlett feszültséget és a nagyobbak a Szó-kép-tár segítségével készülhetnek az iskolás évekre.

A logopédiai foglalkozások Soósné Fosztó Andrea vezetésével zajlanak, aki heti három alkalommal igyekszik javítani az iskolába készülők beszédhibáit.

 Bartha Angéla tanár néni, kedves szülőnk, játékos angol foglalkozások tartásával törekszik az idegen nyelv megszerettetésére a nagycsoportosok körében.

 

Külön hangsúlyt fektetünk gyermekeink komplex iskolai előkészítésére. Ha szükséges, felkészült óvodapedagógusaink segítségével elvégezzük a részképességek vizsgálatát, hogy az iskolába készülők célzott fejlesztésben részesülhessenek.

 

Az esetleges problémák megoldásában óvodapszichológus segíti az óvodapedagógusok munkáját.

Heti rend

A heti rend szervezése a tevékenységek változatos biztosításával, az óvodapedagógusok módszertani szabadságának lehetőségeivel valósul meg.
 • Hét eleji lelki útravaló
 • Lelki percek
 • Mindennapos mozgás
 • Mozgás
 • Mozgásos játék
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Külső, teremtett világ tevékeny megismerése
 • Verselés, mesélés
 • Matematikai tartalmú tapasztalatok

Napirend

A Szent Miklós Óvoda hagyományait, a helyi adottságokat és az itt dolgozó óvodapedagógusok attitűdjét is figyelembe véve rugalmasan valósítjuk meg a szervezeti és időkereteket.

07:00 - 12:00-ig

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Szabad játék, párhuzamosan is tervezett, differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban.

Lelki percek-hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése.

Mindennapos, frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás (teremben, tornateremben vagy szabadban).

Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és tervezetten szervezett formában.

Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn.

Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján.

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

Étkezés előtti ima.

Tízórai (középső és nagycsoportban folyamatosság óvodapedagógusi igény szerint).

Étkezés utáni ima.

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

Tevékenységekben megvalósuló tanulás:

 • verselés, mesélés
 • ének, zene, énekes játék gyermektánc
 • rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
 • mozgás
 • a teremtett világ tevékeny megismerése
 • matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

12:00 - 15:00-ig

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Pihenés.

15:00 - 17:30-ig

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők érkezéséig.