Hírek/Aktualitások

Hászszentelés a Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában

Hászszentelés a Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában

Óvodánkban, a hagyományokhoz híven idén is megtartottuk az óvodaszentelést. Sajnos ebben az évben Püspök atya a vírushelyzetre való tekintettel nem tudott velünk ünnepelni, ezzel is óvva óvodánk gyermekeit. Hála Istennek a szertartásnak elvégzésére óvodánk „Dani atyája” azonnal segítségünkre sietett, hogy méltóképp megünnepelhessük egyházi évünk egyik legáhítatosabb ünnepét. Január 6-án délelőtt a tornateremben tartottunk közös szentelést a szivárvány csoport részvételével, majd pénteken Dani atya minden csoportot meglátogatott és megszentelt.

 

                                                                                           Hankószkyné Gorcsa Mária

                                                                                                    óvodapedagógus

Vízszentelés az óvodánkban

 

Vízkereszt vagy Úrjelenés ünnepe az egyik legjelentősebb keresztény ünnep. Január 6-án a római katolikus egyházban 2 fontos eseményről emlékeznek meg: a napkeleti bölcsek vagy másnéven három királyok látogatására a gyermek Jézusnál, Jézus Jordán folyóban történt megkeresztelkedésére. Görögkatolikus Egyházunk ezen a napon Krisztus Jordánban való megkeresztelkedésére emlékezik, ahol a Szentháromságban élő egy Isten jelenik meg az Atya szózata, Jézus személye és a Szentlélek galamb képében való leszállása által. 

Kocsis Dániel atya, óvodánk lelki vezetője a járványügyi helyzet figyelembevételével, óvodánk Szivárvány nagycsoportosainak a részvételével megszentelte a vizet, melyből a családok igény szerint vihetnek az otthonukba.

A szentelés során a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően beszélt az ünnep jelentőségéről. A szenteléshez segítségül hívott néhány gyereket, így tette még érdekesebbé az egyébként is fontos eseményt.

A Jordánban való kereszteltetésedkor, Urunk, / kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása; / mert az Atyának szózata bizonyságot tőn rólad, / kedves Fiának nevezvén téged, / a Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát. / Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, / Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

Az 1. hangú tropár közös éneklésével felemelő ünnepi szertartásban volt részünk. 

 

                                                                                                 Tormáné Petrencsik Rózsa

                                                                                                        óvodapedagógus

 

KETT pedagógiai munkacsoport óvodánkban

Óvodánkban Kett pedagógia mentén alakult munkacsoport működik, melynek 2 foglalkozása történt meg november utolsó hetében. Az egyik foglalkozáson az óvodapedagógusaink, a másik foglalkozáson a technikai dolgozóink ismerkedhettek és szerezhettek élményeket a módszer alkalmazása során.

Mindkét foglalkozás témája Ribeki bácsi körtéi című történet feldolgozása volt, melynek folyamatában megismerkedtünk közelebbről a körte tulajdonságival és felfedezhettük, mennyi hasonlóság van a körte és az emberek között. Megállapítottuk, hogy igazi kincsek számunkra, és mint minden kincsnek, kijár a méltó hely. A szerzett tapasztalatokat egy alkotásban fejezhettük ki, melynek eredményeként született a csodálatos padlóképünk.

Ribeki bácsi története megtanított bennünk arra, hogy amink van, osszuk meg másokkal, mert amit megosztunk sok gyümölcsöt terem és ha meghalunk tetteinkről fognak ránk az emberek emlékezni.

"Krisztus születik, dicsőítsétek!"

Elkezdődött a karácsony előtti bűnbánati időszak. Az első gyertyát a Margaréta csoportosokkal együtt imádkozva gyújtotta meg Kocsis Dániel atya, óvodánk lelki vezetője.

 

Családi zarándoklat Máriapócson a Boldogság útján

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

 

A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda fennállásának 25. évfordulója alkalmából családi zarándoklatot szervezett október 16.-án Máriapócson a Boldogságok Útján.

A Boldogságok Útját a kegyhely körül építették ki néhány éve. Aki ezen a több, mint 16 km-es gyalogúton elindul, meg-megállva a nyolc boldogság kihelyezett stációinál, a kegyképtől indulva a kegyképhez érkezve, a lelki feltöltődés lehetőségét kapja meg.

Óvodánkból a Méhecske csoportos gyerekek közül tízen, családjaikkal és óvónénijükkel Andika nénivel, valamint négy óvodai dolgozóval, Kocsis Dani atya vezetésével kora reggel gyülekeztünk Máriapócson, majd a bazilikában az Istenszülő köszöntése után útnak indultunk.

Csodaszép őszi reggelen a harmat és az esőcseppek csillogásában indult el lelkes csapatunk a zarándoklatra. Jó hangulatban, vidáman, imádkozva, énekelve, elmélkedve telt a napunk. A gyerekek nagyon lelkesen vezették a felnőtteket, fáradhatatlanul rótták az előttünk álló utat, ki biciklivel, ki kismotorral, ki gyalogosan.

A nyolc boldogság kihelyezett stációinál megállva,  Dániel atya Jézus boldogságmondásait értelmezte, melybe bevonta a gyerekeket is, akik lelkesen válaszoltak kérdéseire, énekeltek, imádkoztak a felnőttekkel közösen. Az atya a stációk között önvizsgálatra, elcsendesülésre hívta a zarándokokat, ezalatt az idő alatt pedig csendesen mesét mondott, beszélgetett a gyerekekkel, amit ők nagy örömmel fogadtak.

A zarándoklat alatt megcsodálhattuk a szép őszi erdőt, mezőt, rácsodálkozhattunk a teremtett világ szépségeire, melynek mi is részesei vagyunk.

Testileg-lelkileg feltöltődve értünk vissza a Bazilikába, ahol imával és énekkel köszöntöttük Istenszülő Szűz Máriát.

Felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk mindannyian!

Köszönjük szépen a szervezőknek, a résztvevőknek, Kocsis Dániel atyának, Andika óvónéninek, de legfőképpen a Mindenható Atyának, aki ezt a kegyelmet megadta nekünk!

 

 

                                                                                                 Sajbenné Lőrinc Éva

                                                                                              Sajben Hanna édesanyja

                                                                                                   Méhecske csoport