Hírek/Aktualitások

Vízszentelés az óvodánkban

 

Vízkereszt vagy Úrjelenés ünnepe az egyik legjelentősebb keresztény ünnep. Január 6-án a római katolikus egyházban 2 fontos eseményről emlékeznek meg: a napkeleti bölcsek vagy másnéven három királyok látogatására a gyermek Jézusnál, Jézus Jordán folyóban történt megkeresztelkedésére. Görögkatolikus Egyházunk ezen a napon Krisztus Jordánban való megkeresztelkedésére emlékezik, ahol a Szentháromságban élő egy Isten jelenik meg az Atya szózata, Jézus személye és a Szentlélek galamb képében való leszállása által. 

Kocsis Dániel atya, óvodánk lelki vezetője a járványügyi helyzet figyelembevételével, óvodánk Szivárvány nagycsoportosainak a részvételével megszentelte a vizet, melyből a családok igény szerint vihetnek az otthonukba.

A szentelés során a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően beszélt az ünnep jelentőségéről. A szenteléshez segítségül hívott néhány gyereket, így tette még érdekesebbé az egyébként is fontos eseményt.

A Jordánban való kereszteltetésedkor, Urunk, / kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása; / mert az Atyának szózata bizonyságot tőn rólad, / kedves Fiának nevezvén téged, / a Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát. / Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, / Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

Az 1. hangú tropár közös éneklésével felemelő ünnepi szertartásban volt részünk. 

 

                                                                                                 Tormáné Petrencsik Rózsa

                                                                                                        óvodapedagógus